Giới thiệu

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ đang thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để việc hỗ trợ kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở liên thông điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong xác nhận, xét duyệt, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đơn giản, nhanh chóng tại nhà.

Văn bản hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và xử lý hồ sơ trên Cổng DVCQG

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công hỗ trợ khó khăn do COVID-19

01
Tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ công
02
Đăng ký tài khoản và thời điểm sẵn sàng nộp hồ sơ trực tuyến
03
Đăng nhập và Nộp hồ sơ trực tuyến
04
Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
01

Tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ công tại đây

02

Đăng ký tài khoản và thời điểm sẵn sàng nộp hồ sơ trực tuyến

Để thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến đối tượng nộp hồ sơ cần có tài khoản trên Cổng DVCQG

- Đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Yêu cầu phải có USB ký số hoặc sim ký số để đăng ký tài khoản tại đây

- Đối tượng nộp hồ sơ là công dân: Yêu cầu có USB Ký số hoặc sim ký số hoặc có thuê bao di động chính chủ và mã BHXH để đăng ký tài khoản tại đây

Căn cứ vào thông tin đăng ký, hệ thống sẽ gửi kết quả đăng ký tài khoản và thông báo thời điểm có thể nộp hồ sơ trực tuyến về số điện thoại đã đăng ký.

03

Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến

Quá trình nộp hồ sơ hoàn toàn điện tử, không cần phải chuẩn bị hồ sơ giấy và không phải đến trực tiếp cơ quan xử lý. Cụ thể như sau:

- Đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: đăng nhập tài khoản tại đây. Thực hiện kê khai thông tin, đính kèm và ký số các thành phần hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan xử lý tương ứng

- Đối tượng nộp hồ sơ là công dân: đăng nhập tài khoản tại đây. Thực hiện kê khai thông tin, đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định và chọn nộp cho cơ quan xử lý tương ứng

04

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ hoặc vào mục Dịch vụ công của tôi để theo dõi chi tiết

Các nhóm dịch vụ công cung cấp trên cổng Dịch vụ Công Quốc gia

STT Gói hỗ trợ Đối tượng nộp hồ sơ
1 Hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thảo thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương Doanh nghiệp
2 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương để phục hồi sản xuất Doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
3 Hỗ trợ người lao động ngừng việc Doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
4 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điểu kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Người lao động
5 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Doanh nghiệp